Krzysztof Pawłowski

Członek Zarządu Komplementariusza,
Biegły Rewident

Krzysztof Pawłowski rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. gdzie jako konsultant brał udział w kilkudziesięciu projektach związanych z doradztwem finansowym, sporządzaniem wycen przedsiębiorstw oraz z zakresu organizacji i zarządzania, głównie dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego.

Czytaj więcej

Robert Nettmann

Członek Zarządu Komplementariusza,
ACCA

Robert Nettmann rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Audytu firmy Deloitte gdzie odpowiedzialny był za badanie sprawozdań finansowych zarówno podmiotów polskich jak i zagranicznych. Następnie objął stanowisko głównego księgowego w nowo powstałym centrum finansowym szwedzkiej grupy kapitałowej w Poznaniu.

Czytaj więcej

Krzysztof Pawłowski

Członek Zarządu Komplementariusza,

Krzysztof Pawłowski rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., gdzie jako konsultant brał udział w kilkudziesięciu projektach związanych z doradztwem finansowym, sporządzaniem wycen przedsiębiorstw oraz z zakresu organizacji i zarządzania, głównie dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, w tym jako starszy specjalista i manager w Dziale Audytu firmy Deloitte. Specjalizuje się w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. W ABC Audit jest odpowiedzialny za realizację badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz projekty doradcze, wyceny przedsiębiorstw, due diligence.

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, specjalności Finanse i Bankowość.

Posiada tytuł biegłego rewidenta (numer ewidencyjny 11148).

Robert Nettmann

Członek Zarządu Komplementariusza,

Robert Nettmann rozpoczął swoją karierę zawodową w Dziale Audytu firmy Deloitte, gdzie odpowiedzialny był za badanie sprawozdań finansowych zarówno podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Następnie objął stanowisko Głównego Księgowego w nowo powstałym centrum finansowym szwedzkiej grupy kapitałowej w Poznaniu. Jako osoba odpowiedzialna za wdrożenie procesów i systemu finansowo-księgowego SAP, posiada bogatą wiedzę na temat organizacji pracy działów finansowo–księgowych oraz raportowania wewnętrznego w międzynarodowych koncernach.

Robert Nettmann specjalizuje się w projektach związanych z badaniem pakietów konsolidacyjnych, a także doradztwem w zakresie organizacji księgowości i kontroli wewnętrznej.

Robert jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - Wydziału Zarządzania, specjalności Finanse i Rachunkowość oraz Innsbruck Universität w Austrii.

Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).