Nadchodzące zmiany | I kw. 2021 r.

05.03.2021

Nadchodzące zmiany w I kw. 2021 r.

Nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT- E-Faktury

Dnia 5 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów przystąpiło do konsultacji podatkowych w ramach projektu wprowadzenia zmian w ustawie o VAT. Zmiana miała dotyczyć wcielenia w życie e-faktury ustrukturyzowanej, która z założenia miała być wystawiania w formie elektronicznej za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSef). Wprowadzona zmiana ma obowiązywać od 1 października 2021 r. W pierwszym etapie wprowadzania e-faktury, posługiwanie się nią będzie dobrowolne, zaś od 2023 r. obowiązkowe. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z e-faktury ustrukturyzowanej, mogą uzyskać zwrot VAT znacznie szybciej – o 20 dni. Dodatkowym atutem będzie przejrzystość faktur, będą wystawiane według jednego wzorca. Wszystkie faktury będą znajdowały się w bazie Ministerstwa Finansów, nigdy się nie zniszczą, ani nie zaginą. Dzięki nowoczesnej bazie MF obrót faktur będzie szybszy i  sprawniejszy, wystawcy faktur nie będą musieli martwić się o niedostarczenie faktur do kontrahentów. Nowy projekt pomoże także w ujednoliceniu rozliczania i dekretowania faktur w systemach finansowo-księgowych. Każdy przedsiębiorca będzie posiadał własny profil w systemie e- faktur, gdzie będzie można utworzyć faktury z użyciem jednolitego wzoru, który będzie na internetowej stronie usług administracji publicznej. Istotne jest to, że e-faktura ustrukturyzowana może być korygowana z zastosowaniem korekty utworzonej w KSeF lub na podstawie reguł dotychczas obowiązujących.

Obowiązek wprowadzania do ewidencji świadczonych usług za pomocą kas – online

W celu ewidencjonowania sprzedaży mogą być używane trzy rodzaje kas: z elektronicznym zapisem kopii, papierowym zapisem kopii i kasy on-line. Pomimo preferowania przez Ministerstwo Finansów ostatniego rodzaju kas rejestrujących, znaczna część jednostek gospodarczych nadal może wykorzystywać kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Od 1 stycznia 2021 r. kolejny zbiór czynności został objęty obowiązkiem wprowadzania do ewidencji przy użyciu kas on-line.  W grudniu obligatoryjne było to tylko dla świadczeń usług naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz w przypadku sprzedaży benzyny silnikowej i oleju napędowego. Od początku 2021 r. obowiązkiem ewidencji za pomocą kas on-line zostało objęte świadczenie usług gastronomicznych, zakwaterowania na krótki okres oraz sprzedaż węgla, brykietu. W związku z pandemią obowiązek ewidencji za pomocą kasy on-line, który miał być nałożony na ostatnią grupę usług, został przesunięty na 1 lipca 2021 r. Od tego dnia wszelkie usługi świadczone w ramach salonów fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, branży budowlanej, z zakresu prawa, opieki medycznej (lekarzy i lekarzy dentystów), wstępu do jednostek sportu i rekreacji. Wyjątek stanowią usługi medyczne świadczone w przychodni lub szpitalu w ramach sektora finansów publicznych. Istnieje ulga na wymianę kasy rejestrującej na kasę on-line. Warunkiem uzyskania ulgi jest dokonanie zakupu oraz fiskalizacji dzień przez rozpoczęciem okresu obligatoryjnego ewidencjonowania przy pomocy kas on-line. Podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku) kasy on-line  maksymalnie w wysokości 700 zł.

Finansowanie przed pracodawcę szczepień na grypę dla pracownika.

W związku z pandemią COVID-19 niektórzy pracodawcy zgłosili chęć sfinansowania pracownikom szczepionek przeciwko grypie przed wiosennym okresem zachorowań. W konsekwencji tego, opłacanie szczepienia dla pracownika nie powoduje powstania obowiązku nałożenia opodatkowania przychodu osoby zatrudnionej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do czasu zakończenia stanu epidemii w Polsce. Nie trzeba od przychodu pobierać i przekazywać zaliczki na podatek dochodowy. Nie ma znaczenia czy finansowanie świadczenia odbywa się dobrowolnie czy wynika z obowiązku nałożonego na pracodawcę. Dnia 8 grudnia 2020 r Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w ramach, którego zaprzestano inkasowania PIT od wartości bezpłatnych świadczeń w związku z szczepieniem zapobiegającemu zachorowaniu na grypę i związanymi z nim kosztami: badania przed wykonaniem szczepienia, kosztu szczepionki oraz procesu przeprowadzenia szczepienia i nadzoru specjalisty.

 

___

Pobierz wersję PDF

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu sekretariat@abcaccounting.com.pl 

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *