SLIM VAT 2 | Czego dotyczą wybrane zmiany?

17.05.2021

SLIM VAT 2

Czego dotyczą wybrane zmiany?

 

Prawo do odliczenia VAT z tytułu importu usług – wraca pełna neutralność

Według projektowanych przepisów ma zniknąć konieczność rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w terminie 3 miesięcy jako wymogu do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, co deklarowany VAT należny.

Aktualnie, podatnik, który w przeciągu 3 miesięcy nie otrzyma faktury albo kwota podatku należnego w związku z importem usług nie zostanie wykazana w deklaracji podatkowej, w której podatnik jest zobowiązany rozliczyć ten podatek, zostaje mu odebrane prawo wykazania podatku naliczonego w deklaracji podatkowej, w której został wykazany podatek należny. Konsekwencją tego często jest konieczność uiszczenia należnego podatku bez prawa do odliczenia w okresie rozliczeniowym wykazywanego podatku należnego.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) występuje analogiczna zasada. Niestety ustawodawca zdecydował się na zmianę terminu jedynie w przypadku importu usług.

 

Prostsze fakturowanie

Pierwszą ze zmian w zakresie prostszego fakturowania jest rezygnacja z obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazu „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”, a także podawania przyczyny tej korekty.

Zlikwidowana zostanie także regulacja w ustawie o VAT dotycząca duplikatów faktur. W sytuacji, w której faktura zostanie zniszczona lub zgubiona będzie należało dostarczyć nabywcy następny egzemplarz faktury. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość umieszczenia na nowo wydanej fakturze wyrazu „duplikat”, o ile system finansowo-księgowy zakłada takie rozwiązanie. Nie będzie to obligatoryjne.

Wydłużona zostanie możliwość wystawiania faktur VAT nie wcześniej niż 60. dnia przed zrealizowaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, a także nie wcześniej niż 60. dnia przed otrzymaniem całości, bądź części zapłaty. W tej chwili faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia.

Zaprezentowano także nowe rozwiązanie jeśli chodzi o korekty zbiorcze konkretnych pozycji na fakturze lub całych faktur. Jeśli faktura korygująca wystawiona na rzecz jednego odbiorcy za dany okres dotyczy wszystkich dostaw, bądź świadczenia usług z tego okresu, faktura ta nie będzie musiała uwzględniać nazw (rodzajów) towarów, czy usług, które są objęte tą korektą.

Zasugerowano również zniesienie limitu kilometrów (50km) w przypadku odliczania podatku VAT od biletów, jeśli posiadają wymagane dane, aby uznać je za fakturę. Przewidziano także uproszczone raportowanie tych faktur w JPK_VAT z deklaracją.

 

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)

W przypadku mechanizmu podzielonej płatności ustawodawca wprowadza możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT w zakresie wszystkich posiadanych rachunków VAT, nawet tych, które są prowadzone przez inne banki. Aktualnie podatnik ma możliwość przekazywania środków pomiędzy rachunkami VAT, ale warunkiem jest występowanie rachunków w tym samym banku. Wystąpi także możliwość dokonywania wpłat z rachunku VAT na KRUS. Obecnie przedsiębiorca może z tego rachunku regulować swoje należne zobowiązania podatkowe, czy na rzecz ZUS.

 

___

Pobierz wersję PDF

W przypadku zainteresowania zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu sekretariat@abcaccounting.com.pl 

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Komentarze

0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *